A bérelhető üzleti ingatlanok listája és letölthető pályázati dokumentációja megtalálható honlapunkon.

Az üzlethelyiségek kívülről folyamatosan megtekinthetők a helyszínen, illetve előzetesen egyeztetett időpontban a helyiségbe való bejutást is biztosítjuk. Ehhez hívja az alábbi telefonszámok valamelyikét: 414-7100, +36-70-663-8967 vagy +36-30-524-5122.

A bérlés módja

Üzleti ingatlant bérelni pályázati úton tud. Ehhez be kell nyújtania

 • a pályázati adatlapot,
 • a felhívásban előírt pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
 • igazolást arról, hogy köztartozása, és az Önkormányzattal, valamint annak intézményeivel és gazdasági társaságaival szemben lejárt idejű tartozása nincs.

A dokumentumokat a pályázati felhívásban előírt határidőig, lezárt borítékban tudja leadni a Helyiséggazdálkodási Osztályon (1156 Bp. Száraznád u. 4-6.) hétfőtől csütörtökig 8.00-tól 15.30-ig, illetve pénteken 8.00-tól 12.30-ig.

A beérkezett pályázatok értékelését a benyújtási határidőt követően maximum 1 munkanapon belül megkezdjük. Az érvényes pályázatok elbírálása előre meghatározott szempontrendszer alapján történik.

Amennyiben szükséges, a nyertes pályázó kiválasztásához versenytárgyalást is tartunk, ezért kérjük, hogy a pályázatok bontásánál 1 fő döntésre jogosult személlyel képviseltesse magát.

A pályázati eljárás lezárását követő 3 munkanapon belül honlapunkon kihirdetjük a pályázat eredményét.

NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE:

A pályázati adatlap innen tölthető le.

A bérleti szerződés megkötése

Ha Ön a pályázat nyertese, az eredményhirdetést követő 15 napon belül köteles megkötni a bérleti szerződést.

A megkötés időpontjáig a befizetett pályázati biztosíték összegét ki kell egészítenie a pályázati felhívásban megjelölt óvadék összegére.

A helyiségbérleti szerződések hosszabbításához, illetve a pályázaton kívüli bérbeadáshoz minden esetben újra szükséges igazolást benyújtania arról, hogy köztartozása, és az Önkormányzattal, valamint annak intézményeivel és gazdasági társaságaival szemben lejárt idejű tartozása nincs.

A helyiség átadása a szerződés megkötését követő munkanapon történhet meg.

FONTOS!

Amennyiben a bérleti szerződést nyertesként nem köti meg határidőre, elveszti jogosultságát a helyiség bérbevételére, továbbá a pályázati biztosítékként megfizetett összeget sem kapja vissza.

Szerződéskötés utáni kötelezettségek

Üzleti ingatlan bérlőjeként az alábbi kötelezettségek terhelik:

 • új bérlőként köteles 20 napon belül részünkre átadni egy közjegyző előtt tett, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot 3 eredeti példányban, amely tartalmazza a bérleti szerződésbe foglalt (fizetési, kiköltözési és egyéb) kötelezettségek vállalását;
 • évenkénti bérlemény ellenőrzésben való közreműködés;
 • közüzemi szolgáltatók által kiállított igazolás leadása (évente kétszer, májusban és novemberben), amely tartalmazza, hogy a bérelt üzlethelyiségre tartozás nincs.

További felvilágosítás

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatban személyesen ügyfélfogadási időben, ügyfélfogadási időn kívül telefonon, illetve elektronikus úton lehet érdeklődni.

Az alábbi témákban tudunk Önnek felvilágosítást adni és segíteni:

 • új bérleti szerződéskötéshez kapcsolódó iratok benyújtása;
 • bérleti szerződés hatályba lépéséhez szükséges közjegyzői okirat benyújtása;
 • bérbeszámítással kapcsolatos ügyintézés;
 • helyiségbérleti szerződés aláírása;
 • bérleti szerződés lejártát megelőző nyilatkozat benyújtása;
 • meglévő bérleti szerződés módosításához szükséges iratok benyújtása;
 • hátralékkezelés, részletfizetési megállapodás megkötése;
 • helyiségbérleti díj befizetés, egyenleg lekérése;
 • közüzemi átírással kapcsolatos ügyintézés, számlák bemutatása.

Kapcsolódó jogszabály

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről