Helyszín

Társaságunk két helyszínen üzemeltet parkolókat:

  • Száraznád utca 4-6: 19 férőhely
  • Zsókavár u. 22: 45 férőhely

A parkolók kiadása kapacitásfüggő.

Kérelem beadása

Jelenleg várólista alapján történik a parkolóhelyek bérbeadása. Bérlési kérelmet a helyiseg@palotah.hu e-mail címre lehet küldeni. Érdeklődni munkaidőben a +36 70 663 8967 és a +36 30 524 5122 telefonszámokon lehet.

Kérelmet nyújthat be

  • az a magánszemély, aki 18. évét betöltötte és cselekvőképes;
  • az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aminek köztartozása és/vagy az Önkormányzattal, valamint annak háttérintézményeivel és gazdasági társaságaival szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

Bérleti díj

A bérleti díjról tájékoztatást kérhet a helyiseg@palotah.hu e-mail címen, a +36 70 663 8967 és a +36 30 524 5122 telefonszámokon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben telephelyünkön.

A bérleti díj a bérlet időtartama alatt évente egyszer a KSH által megállapított előző évi fogyasztói árindex mértékével emelkedik.

A bérlet határozatlan idejű.

Óvadék (kaució)

A bérlő a parkolóhely bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként a bérleti szerződéskötést megelőzően köteles óvadékot fizetni, aminek az összege háromhavi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg. Az óvadék a szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés lejártakor kamatmentesen visszajár.

Speciális feltételek

A bérlő a parkolóhelyet bérbe, ingyenes használatba nem adhatja és a parkolóhely bérbevételi jogát nem ruházhatja át, nem apportálhatja.