Lakások bérbeadása

A lakások bérbeadását, a bérbeadás jogcímeit, a bérleti díjakat a XV. kerületi Önkormányzat határozza meg rendeletben. Az Önkormányzat a lakások tulajdonosa. Bővebb információk az önkormányzat weboldalán érhetők el.

Hozzájuk tud fordulni a következő kérdésekkel:

  • jogosult vagyok-e bérlakásra?
  • mely lakásokra pályázhatok?
  • milyen lakbérkategóriára vagyok jogosult?
  • mik a teendőim, ha pályázni szeretnék?
  • honnan tudom meg a pályázatom eredményét?

Kapcsolódó jogszabály

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások bérbeadásának feltételeiről és a bérleti díjak mértékéről szóló 12/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Lakásbérleti szerződés megkötése

A lakásbérleti szerződést a polgármester által kiadott írásbeli tulajdonosi nyilatkozat alapján készítjük elő és kötjük meg a bérlővel. A szerződésben a későbbi esetleges módosításokat is nálunk kell intézni.

FONTOS!

A bérleti szerződést a polgármester által kiadott tulajdonosi nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megkötnie az Ügyfélszolgálatunkon.
Amennyiben a bérleti szerződést a nyilatkozatban megjelölt határidőn belül nem köti meg, a nyilatkozat hatályát veszti, azaz a bérleti lehetőséget elveszti.
Amennyiben a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el, a határidőt követő 30 napon belül ezt igazolhatja. Ennek az elfogadásáról a polgármester dönt.

Szerződéskötés utáni kötelezettségek

Amennyiben Ön önkormányzati tulajdonú bérlakásban él, a következő kötelezettségek terhelik:

Részletfizetési lehetőség kérése

Amennyiben pénzügyi nehézségek lépnek fel Önnél, azt a lehető legrövidebb úton jelezze felénk. Ebben az esetben részletfizetési megállapodás megkötésére adunk lehetőséget.

Szerződés meghosszabbítása vagy felbontása

Határozott idejű szerződés lejárata előtt 60 nappal értesítést küldünk.

A határozott idejű szerződés lejáratának napjáig kell bérlőként kérelmét benyújtania, hogy szerződést meghosszabbítja.  A kérelmet a XV. kerületi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályára kell benyújtania.

FONTOS!

Amennyiben nem nyújtja be kérelmét a szerződés lejáratáig, akkor a lakásbérleti szerződés megszűnik, és a bérlakást köteles rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban leadni számunkra.

A lakás leadásához telefonon vagy személyesen kell a Lakáskezelési Osztály ügyintézőjével időpontot egyeztetni. A lakást teljesen ki kell üríteni. A megbeszélt időpontban munkatársainknak át kell adni a kulcsokat és alá kell írni a visszavételi jegyzőkönyvet.

Ha a lakást tartozásmentes és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza, a befizetett óvadék/kaució visszajár.