Amennyiben elmarad a lakásbérlet kiegyenlítésével, jogi folyamat indul Önnel szemben. Ebben az esetben javasoljuk, hogy kérjen részletfizetési megállapodást.

Részletfizetési megállapodás

A felhalmozott tartozás részletekben való kiegyenlítéséhez részletfizetéshez kérelmet kell benyújtania. Ebben le kell írnia kérelme indokait és nyilatkoznia kell fizetési képességéről, az Ön által vállalható törlesztőrészlet összegéről, a részletfizetés futamidejéről.

Nyomtatvány letöltés:

A részletfizetési kérelem nyomtatványa innen tölthető le.

A kérelem elbírálásához a jövedelmi helyzetet bemutató iratok is szükségesek (például munkáltatótól kért jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, nyugdíj összegét megállapító határozat, különböző járadékok, illetve támogatások összegét megállapító határozat).

Részletfizetésre vonatkozó kérelmét ügyfélfogadási időben személyesen tudja benyújtani ügyfélszolgálatunkon, vagy e-mailben a jogi@palotah.hu e-mail címre küldheti meg.

A törlesztés ideje maximum 12 hónap lehet. Ez legfeljebb 24 hónapra kitolható rendkívül hátrányos anyagi- és szociális helyzetre tekintettel.

A tartozás részletein túl fizetendő még a késedelmi kamat, illetve az esetleg folyamatban lévő jogi eljárás valamennyi költsége.

FONTOS!

A törlesztőrészletek összege mellett az aktuális bérleti díjat is folyamatosan be kell fizetni.

Ha a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, tartozása egy összegben esedékessé válik.

Ha a részletfizetési megállapodásban foglaltak teljesítésére önhibáján kívüli okból (például munkahely elvesztése, betegség, keresetcsökkenés) nem képes vagy képtelenné válik, ezt azonnal jelezze és igazolja felénk írásban. Egy alkalommal a részletfizetési megállapodás módosítható úgy, hogy az abban foglaltakat észszerű erőfeszítés mellett teljesíteni tudja.

A megállapodás megszegésének jogi következményei

Ha bérlőként nem teljesíti a részletfizetési megállapodásban szereplő fizetési kötelezettségét, jogi eljárás indul Önnel szemben: a bérleti szerződés felmondása, fizetési meghagyásos eljárás, bírósági per ingatlankiürítésre, illetve a jogerős ítélet végrehajtásának folyamata. A jogi eljárás mindaddig folyik, amíg a tartozását ki nem egyenlíti vagy a végrehajtás eredményre nem vezet, végső esetben az ingatlan kiürítése meg nem történik.

A jogi eljárás során lehetősége van tartozásai részben vagy egészben történő rendezésére, ezzel megnyitva a lehetőséget a bérleti jogviszonya rendezésére.