Önkormányzati tulajdonú lakás vagy üzlethelyiség bérlőjeként Ön 6 havonta köteles bemutatni a közüzemi szolgáltatók által kiállított számlákat vagy igazolásokat arról, hogy a bérelt lakásra közüzemi tartozása nincs.

Minden évben áprilisban és októberben küldünk erről értesítést levélben, és az igazolásokat május 31-ig / november 30-ig kell leadni.

Az igazolásokat a következő módokon tudja hozzánk eljuttatni:

  • feladhatja tértivevényes, ajánlott levélküldeményként a 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6. címre a PALOTA-HOLDING Zrt. nevére címezve;
  • helyezze be az ügyfélszolgálati iroda előtt elhelyezett gyűjtőládába;
  • szkennelve e-mailben küldje el bérlakás esetében az iki@palotah.hu vagy a kozuzem@palotah.hu címre, üzlethelyiség esetében a helyiseg@palotah.hu címre;
  • személyesen adja le az ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben.

FONTOS!

Amennyiben a közüzemi igazolások benyújtása elmarad, a PALOTA-HOLDING Zrt. kezdeményezi a bérleti szerződés felmondását.