w

Tevékenységeink


A Palota-Holding Zrt. (a továbbiakban: Társaság) fő tevékenysége az ingatlan- és vagyonkezelés.

A Társaság 1992. január 1-jétől kezeli a XV. kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakásokat és a nem-lakás célú bérleményeket. Végrehajtotta a bérleményekkel kapcsolatos önkormányzati döntéseket és az önkormányzat költségvetési előirányzata alapján a Társaság a kezelésében lévő ingatlanokon felújítási és karbantartási tevékenységet végzett.

  1. július 1-jétől az önkormányzat döntése szerint a lakás és a nem-lakás célú bérlemények kezelése szétvált.

A lakások esetében a Társaság Lakásgazdálkodási Igazgatóságán belül működő Lakásgazdálkodási Osztály az önkormányzat lakásgazdálkodással kapcsolatos döntéseit hajtja végre.

A nem-lakás célú bérleményekkel való gazdálkodást a Társaság az önkormányzat és a Társaság között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján végzi. Ezeket a bérleményeket az önkormányzati megnevezések helyett – nem-lakás célú bérlemény, helyiség -, inkább üzleti ingatlanoknak nevezzük, mely jobban tükrözi, hogy ezen önkormányzati ingatlanok bérbe adását a Társaság, mint profitorientált ingatlanpiaci szereplő végzi. Az üzleti ingatlanok köre az üzlethelyiségtől a raktárnak, irodának, ipari tevékenységre alkalmas épületen keresztül a beépítetlen telkekig terjed.

A társasház-kezelés szintén üzleti alapon működő, a társasházak közös képviseletét ellátó tevékenység. A néhány albetétet tartalmazó társasháztól a toronyházakban akár több száz albetétből álló társasházak kezelését, közös képviseletének ellátását végzik a Társaság Társasház-kezelési Osztályán dolgozó kollégák.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére több ok miatt is sor kerülhet. A bérlő felajánlhatja, hogy megveszi a bérelt ingatlant, vagy az önkormányzat valamilyen ok miatt dönt az értékesítésről. Sok esetben a Társaság tesz javaslatot a gazdaságosan fel nem újítható, üresen álló lakások, üzleti ingatanok értékesítésére. Az értékesítésről szóló döntést az önkormányzat hozza, a döntés után az értékesítés lebonyolítását a Társaságon belül működő Értékesítési Csoport végzi.

A Társaság fő tevékenységei mellett a Műszaki Osztály végzi az önkormányzat és a Társaság között létrejött szerződés szerint az önkormányzati ingatlanok többségének felújítását, karbantartását, a Követeléskezelési Csoport eljár az önkormányzat és a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok fizetni nem akaró bérlőivel szemben. A Pénzügyi Igazgatóság végzi az önkormányzat és a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának számlázását, a közműdíjak továbbszámlázását, elkészíti az önkormányzat és a Társaság közötti pénzügyi elszámolásokat.

A tevékenységünk során törekszünk az önkormányzat, mint a Társaság tulajdonosának érdekeit szem előtt tartó, átlátható és a jogszabályok adta kereteken belül a lehető leggyorsabb munkavégzésre.