1992-től fogva kezeljük a XV. kerület Önkormányzati lakásait, saját tulajdonú lakó épületeit és üzleti célú ingatlanjait. Az üzleti ingatlanok köre az üzlethelyiségtől a raktárnak, irodának használt, illetve ipari tevékenységre alkalmas épületen keresztül a beépítetlen telkekig terjed.

Tevékenységi körünkbe tartozik az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint a kezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása, a bérleti szerződések kezelése, az Önkormányzatot megillető bérleti díjak számlázása, beszedése és minden ehhez kapcsolódó tevékenység, valamint ellátjuk az önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos feladatokat. Évente legalább egy alkalommal bérleményellenőrzést tartunk az Önkormányzat tulajdonát képező lakóingatlanokban.

Ugyancsak a mi feladatunk ezeknek az ingatlanoknak a felújítása és karbantartása. Ennek keretében többek között épület tetőfelújítást, csatorna és vízbekötést, elektromos fővezeték cserét, kémény átépítést, lakások teljeskörű felújítását és fűtés korszerűsítést is végzünk.

2022. július 1-től tevékenységi körünk kibővült a korábbi Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységével, a XV. kerület közterületeinek üzemeltetésével, fenntartásával és új létesítmények kivitelezésével. Ezáltal kiemelt feladatunk lett a zöldfelület fenntartása, az utak, járdák építése és karbantartása, a településtisztasági szolgáltatások ellátása, a hibaelhárítás, és a játszóterek üzemeltetése is.

Munkatársaink elkötelezettek a minőségi munkavégzés, a környezet erőforrásainak takarékos felhasználása, a környezetszennyezés megelőzése, a jogszabályok, határozatok, valamint a megbízóink által meghatározott és vállalt egyéb követelmények teljesítése iránt. Partneri, szállítói, vállalkozói kapcsolatainkban a minőség és környezetközpontú magatartás alapvető követelmény.

Minden tevékenységünk során törekszünk az Önkormányzat, mint a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosának érdekeit szem előtt tartó, átlátható és a jogszabályok adta kereteken belül a lehető leggyorsabb munkavégzésre.

Úgy tartjuk, kerületünk rendezettsége, tisztasága közös ügyünk!