Általános tájékoztató

Általános tájékoztatás a lakáskezelési feladatokról

Az önkormányzati lakásállománnyal kapcsolatos lakásbérbeadás utáni lakáskezelési feladatokat – figyelemmel a tulajdonos Önkormányzat érdekeire – az Ingatlankezelési Igazgatóság Lakáskezelési Osztálya látja el, különös tekintettel az alábbiakra:

 • lakásbérleti szerződések
  • előkészítése,
  • megkötésükben történő közreműködés,
  • nyilvántartása,
  • szükséges módosítások ügyintézése
 •  lakások
  • birtokba adása,
  • birtokba visszavétele,
 • a közműszolgáltatók hátralékmentességről kiállított igazolásainak beszedés
 • lakbérkategória felülvizsgálathoz kapcsolódó jövedelem-felülvizsgálat elvégzése
 • ügyfélszolgálat biztosítása, ellátása
 • Közreműködés az Önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatának biztosításában a jogszabályi előírásoknak és a bérleti szerződésekben foglaltaknak megfelelően, továbbá a lakások állagvédelmének felügyeletében, a jogszerű és zavartalan lakásüzemeltetés feltételeinek megteremtésében és fenntartásában
 • A tulajdonos Önkormányzat érdekeinek képviselete a társasházi közgyűléseken
 • A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóingatlanoknál a kényszerkezelői feladatok teljesítése, szükség esetén gondnoki szolgálat létrehozása és működtetése

 

 

Általános tájékoztatás a bérleményellenőrzési feladatokról

A hatályos jogszabályi felhatalmazás alapján évente minden lakásra vonatkozóan bérleményellenőrzésre kerül sor. Panaszbejelentés és jogszabálysértés gyanújának észlelése kapcsán a tényállás tisztázásának érdekében rendkívüli bérleményellenőrzést végez.

Az önkormányzati lakásállománnyal kapcsolatos bérleményellenőrzési feladatokat – figyelemmel a tulajdonos Önkormányzat érdekeire – a Jogi Osztály Bérleményellenőrzési Csoportja látja el, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a lakáshasználat időtartama alatt a használat jogszerűségének és a szerződési feltételek betartásának felügyelete, illetve szükség esetén intézkedés mindezek helyreállítására
 • bérleti szerződés alapján a bérbeadói és bérlői hiányosságok feltárása és intézkedés azok megszüntetésére, kijavítására
 • jogsértés vagy szerződésszegés esetén az azok megszüntetésére előírt intézkedések megtétele
 • hatáskörébe tartozó ügyekben meghozza a lakások állagvédelmét, a lakókörnyezet biztonságát és nyugalmát szolgáló intézkedéseket

 

 

Vonatkozó főbb jogszabályok:

 

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

(https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed4dr9eo4dt9ee2em1cj8ca5cb2cd3cc8ce1bw4l)

 

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2003. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről

(https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg8ed5dr4eo1dt2ee5em0cj3by8bx5cf2bx7ca2e)

 

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

(https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed7dr8eo7dt4ee3em0cj7ca6cb1cd8cf5bx8cf5b)

 

Scroll Up