Általános tájékoztató

Általános tájékoztatás a lakáskezelési feladatokról

Az önkormányzati lakásállománnyal kapcsolatos lakásbérbeadás utáni lakáskezelési feladatokat – figyelemmel a tulajdonos Önkormányzat érdekeire – az Ingatlankezelési Igazgatóság Lakáskezelési Osztálya látja el, különös tekintettel az alábbiakra:

 • lakásbérleti szerződések
  • előkészítése,
  • megkötésükben történő közreműködés,
  • nyilvántartása,
  • szükséges módosítások ügyintézése
 •  lakások
  • birtokba adása,
  • birtokba visszavétele,
 • a közműszolgáltatók hátralékmentességről kiállított igazolásainak beszedés
 • lakbérkategória felülvizsgálathoz kapcsolódó jövedelem-felülvizsgálat elvégzése
 • ügyfélszolgálat biztosítása, ellátása
 • Közreműködés az Önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatának biztosításában a jogszabályi előírásoknak és a bérleti szerződésekben foglaltaknak megfelelően, továbbá a lakások állagvédelmének felügyeletében, a jogszerű és zavartalan lakásüzemeltetés feltételeinek megteremtésében és fenntartásában
 • A tulajdonos Önkormányzat érdekeinek képviselete a társasházi közgyűléseken
 • A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóingatlanoknál a kényszerkezelői feladatok teljesítése, szükség esetén gondnoki szolgálat létrehozása és működtetése

 

 

Általános tájékoztatás a bérleményellenőrzési feladatokról

A hatályos jogszabályi felhatalmazás alapján évente minden lakásra vonatkozóan bérleményellenőrzésre kerül sor. Panaszbejelentés és jogszabálysértés gyanújának észlelése kapcsán a tényállás tisztázásának érdekében rendkívüli bérleményellenőrzést végez.

Az önkormányzati lakásállománnyal kapcsolatos bérleményellenőrzési feladatokat – figyelemmel a tulajdonos Önkormányzat érdekeire – a Jogi Osztály Bérleményellenőrzési Csoportja látja el, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a lakáshasználat időtartama alatt a használat jogszerűségének és a szerződési feltételek betartásának felügyelete, illetve szükség esetén intézkedés mindezek helyreállítására
 • bérleti szerződés alapján a bérbeadói és bérlői hiányosságok feltárása és intézkedés azok megszüntetésére, kijavítására
 • jogsértés vagy szerződésszegés esetén az azok megszüntetésére előírt intézkedések megtétele
 • hatáskörébe tartozó ügyekben meghozza a lakások állagvédelmét, a lakókörnyezet biztonságát és nyugalmát szolgáló intézkedéseket
Teljes önkormányzati bérlakás állomány:1943db
Üres lakásokra vonatkozó adatok
Üresen álló lakások
(2021.05.31-i Üres lakás jelentés alapján)
182db
Üres lakások megoszlása komfortfokozat szerint:
Energiatakarékos összkomfortos35db
összkomfortos37db
komfortos75db
félkomfortos13db
komfort nélküli22db
Összesen182db
Üres lakások  össz. négyzetmétere6 716nm
Kiadott lakásokra vonatkozó adatok
Bérleti jogviszony időtartama szerint
Határozott idejű:717db
Határozatlan idejű:907db
Jogcím nélküli lakáshasználók:137db
Összesen:1 761db
Komfortfokozat szerint
Energiatakarékos összkomfortos633db
összkomfortos714db
komfortos376db
félkomfortos26db
komfort nélküli12db
Összesen1 761db
Kiadott lakások össz. négyzetmétere:81 915nm
Kiadott lakások száma:1 761db
Kiadott lakások 42/2003. (XI. 28.) ök. Rendelet szerinti négyzetméterára lakbérkategóriák és komfortfokozat szerint:
Lakás komfortfokozataSzociális alapú bérleti díj
Ft/m2/hó
Összkomfortos300,-
Komfortos260,-
Félkomfortos154,-
Komfort nélküli117,-
Szükséglakás88,-
Lakás komfortfokozataKöltségelvű bérleti díj
Ft/m2/hó
Összkomfortos400,-
Komfortos340,-
Félkomfortos224,-
Komfort nélküli160,-
Szükséglakás126,-
Lakás komfortfokozataPiaci alapú bérleti díj
Ft/m2/hó
Energiatakarékos összkomfortos900,-
Összkomfortos700,-
Komfortos500,-
Félkomfortos370,-
Komfort nélküli280,-
Nyugdíjasházban lévő lakások bérleti díjai a 3/2013.(II.4.) számú önkormányzati rendelet alapján
Nyugdíjasház bérleti díjai:Ft/m2/hó
Nyugdíjasház I. kategória200,-
Nyugdíjasház II. kategória300,-
Nyugdíjasház III. kategória400.-
Kiadott lakások lakbérkategóriák szerinti megoszlása
Szociális410db
Költségelvű484db
Piaci alapú803db
Nyugdíjasház 2.17db
Nyugdíjasház 3.28db
Egyedi megállapodás alapján10db
Ingyenes használat9db
Összesen1 761db

 

 

Vonatkozó főbb jogszabályok:

 

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/273211

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2003. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/283294

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/279560

 

Scroll Up