Közműszolgáltatók hátralékmentességről kiállított igazolásának bemutatása

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4/A. § (2) bekezdése alapján Bérlő(k) a szerződés megkötését követően hat hónaponként köteles a PALOTA-HOLDING Zrt.-nek bemutatni a közüzemi szolgáltatók számláit vagy igazolásait arról, hogy a lakásra áll-e fenn tartozása.

 

A kétszeri közműigazolás bemutatás elmulasztásának elkerülése és az egységes kezelés érdekében a PALOTA-HOLDING Zrt. tárgyév áprilisában és októberében levél útján hívja fel a Bérlő(k) figyelmét a Rendeletben és a lakásbérleti szerződésben előírt kötelezettségre.

 

A közműigazolásokat az áprilisi felhívást alapján május 31. napjáig, az októberi felhívást követően november 30. napjáig

  • behozhatja a PALOTA-HOLDING Zrt. ügyfélszolgálatára ( Bp., XV. ker. Száraznád u.4-6.)

vagy

  • postán is feladhatja tértivevényes, ajánlott levélküldeményként, a PALOTA-HOLDING Zrt. 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. számra címezve,

illetve

  • szkennelve mellékletként e-mailen is megküldheti az iki@palotah.hu címre.

FIGYELEM!

Amennyiben a közüzemi igazolások benyújtása elmarad, a PALOTA-HOLDING Zrt. kezdeményezi a bérleti szerződés felmondását.

Scroll Up

Új weboldal készül!

A Palota-Holding Zrt. és a Répszolg Nonprofit Kft. egyesítése tette szükségessé az új weboldal kialakítását, ahol az eddigi összes hasznos információ elérhető lesz majd.

Munkatársaink már intenzíven dolgoznak az eddigi honlapok tartalmainak átdolgozásán, a struktúra kialakításán a Nektonik webdesign tervezőivel. Az új weboldal elérhetősége nem változik, de kinézetben és funkcionalitásában frissül a könnyebb kezelhetőség érdekében.