Közérdekű adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Cég neve:Palota-Holding ZRT. Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím:1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
Telefon:+36 1 414 7100
+36 1 414 7101
+36 1 414 7102
+36 1 414 7105
Fax:+36 1 414 7104
E-mail:info@palotah.hu
Webcím:www.palotah.hu
Vezető:Száray Lóránt vezérigazgató
Vezető elérhetőségei:1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
Telephelyek:1158 Budapest, Ady E. utca 10.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:Hétfő: 13.30 – 18.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 11.30

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai:

Cégjegyzésre jogosult önállóan: Száray Lóránt vezérigazgató

névtelefonfaxszervezeti egységvezetői beosztás
Vezérigazgatóság
Száray Lóránt414-7103414-7104VezérigazgatóságVezérigazgató
Gazdasági Igazgatóság
Szakály-Kis Csilla414-7120414-7129Gazdasági IgazgatóságGazdasági Igazgató
Bori Sándorné414-7125414-7129Gazdasági IgazgatóságGazdasági Igazgatóhelyettes
Ingatlankezelési és Kereskedelmi Igazgatóság
Marikné Novák Zsófia414-7156414-7146Ingatlankezelési és Kereskedelmi IgazgatóságM.b. lakáskezelési osztályvezető
Uvári Péter414-7124414-7104Ingatlankezelési és Kereskedelmi Igazgatóságingatlankereskedelmi osztályvezető
Műszaki Igazgatóság
Jogi Osztály
Kerekes Balázs Zsombor414-7130414-7133Jogi Osztálymb. Jogi Osztályvezető, Behajtási Csoportvezető

Felügyelőbizottság:

Felügyelőbizottság elnöke: Liszka Levente Tibor

Felügyelőbizottság elnökének havi javadalmazása: 200.000.- Ft

A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.

A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

 

Felügyelőbizottsági tagok:  Papp György, Piller József

Havi tiszteletdíj: 150.000 Ft

A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.

A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Általános ügyfélfogadás rendje:

Cím: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.

Telefon:  +36 1 414 7100, +36 1 414 7101, +36 1 414 7102, +36 1 414 7105

Fax: +36 1 414 7104

E-mail: info@palotah.hu

Webcím: www.palotah.hu

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfő: 13.30 – 18.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 11.30

Társasházkezelési ügyfélszolgálat rendje:

Cím: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.

Telefon:

Műszaki hiba esetén munkaidőben:

+36 1 414 7100
+36 1 414 7101
+36 1 414 7102
+36 1 414 7105

Fax: +36 1 414 7104

E-mail: info@palotah.hu

Webcím: www.palotah.hu

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

hétfő: 8.00 – 18.00
kedd: 8.00 – 16.00
szerda: 8.00 – 16.00
csütörtök: 8.00 – 16.00
péntek: 8.00 – 11.30

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

[collapse]
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

[collapse]
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Tulajdonos:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

 

Elérhetőségek:

Székhely: 1153 Budapest Bocskai utca 1-3.

Cím: 1153 Budapest Bocskai utca 1-3.

Postafiók: 1601 Budapest Pf. 46.

Telefon: +36 1 305 3100

E-mail: info@bpxv.hu

Honlap címe: www.bpxv.hu

Ügyfélszolgálat:

Cím: 1153 Budapest Bocskai utca 1-3.

Telefon: +36 1 305 3268

Fax: +36 1 305 3100

E-mail: ugyfelszolgalat@bpxv.hu

 

Általános ügyfélfogadás

Hétfő: 13.30 – 18.00
Kedd: Nincs
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: Nincs
Péntek: 8.00 -11.30

 

Ügyfélszolgálat félfogadás:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 12.30

 

Pénztár nyitva tartás:

Hétfő: 9.00 – 17.00
Kedd: Zárva
Szerda: 9.00 – 15.30
Csütörtök: Zárva
Péntek: 9.00 – 11.30

 

polgármester: Cserdiné Németh Angéla

Titkárság

Telefon: +36 1 305 3146

Fax: +36 1 307 7360

E-mail: polgarmester@bpxv.hu

 

alpolgármester: Tóth Imre

Titkárság

Telefon: +36 1 305 3244

Fax: +36 1 307 7360

E-mail: toth.imre@bpxv.hu

 

alpolgármester: Tóth Veronika

Titkárság

Telefon: +36 1 305 3284

Fax: +36 1 307 7360

E-mail: toth.veronika@bpxv.hu

 

társadalmi megbízatású alpolgármester: dr. Matlák Gábor

Titkárság

Telefon: +36 1 305 3284

Fax: +36 1 307 7360

E-mail: matlak.gabor@bpxv.hu

 

jegyző: Dr. Kevevári Edit

Titkárság

Telefon: +36 1 302 3208

Fax: +36 1 307 4008

E-mail: jegyzo@bpxv.hu

 

Törvényességi felügyeletet ellátó szervezet:

 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1051 Budapest, Nádor utca 28.

Levelezési cím: 1363 Pf. 17

Központi telefonszám: +36 1 354 4800

Honlap: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 28.

 

Az ügyfélfogadási időben hívható Call-center telefonszáma: +36 1 354 4233

Ügyfélszolgálati Iroda (cégiroda) Tel.: 36 1 354 4932

               

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8.15 – 11.00
Kedd: 8.15 – 11.00
Szerda: 8.15 – 12.30, 13.00 – 15.30
Csütörtök: 8.15 – 11.00
Péntek: 8.15 – 11.00

 

 

Felügyelőbizottság:

Felügyelőbizottság elnöke: Liszka Levente Tibor

Felügyelőbizottság elnökének havi javadalmazása: 

A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.

A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

Felügyelőbizottsági tagok: Papp György, Piller József

Havi tiszteletdíj: 150.000 Ft

A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.

A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Palota-Holding Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) fő tevékenységi köre az ingatlan- és vagyonkezelés.

 

A PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Zrt.) a Tulajdonos BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT-tal (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Megbízási Szerződéses jogviszony keretei között végzi a szerződésben meghatározott feladatokat, mely összhangban van az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott feladatokkal, és anyagi lehetőségekkel.

A Zrt. fő tevékenységi köre az ingatlan- és vagyonkezelés.

A pénzügyi finanszírozás tervszámait az Önkormányzat költségvetése és a Zrt. Üzleti Terve tartalmazza.

 

A Zrt.:

1992. január 1.-jétől kezeli az önkormányzati lakásokat, és nem lakás célú helyiségeket.

Végrehajtja a bérleményekkel kapcsolatos önkormányzati döntéseket.

Számlázza és beszedi az Önkormányzatot megillető bérleti díjakat, közös költséget, valamint a külön szolgáltatási díjakat.

2005. évtől végzi az Önkormányzat tulajdonában lévő albetétek bérlői távfűtési díjhátralékának kezelési, behajtási tevékenységét.

Ellátja az önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos feladatokat, nyilvántartja a részletfizetéseket.

Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott előirányzatok szerint a kezelésében lévő ingatlanokon felújítási és karbantartási tevékenységet lát el. Ennek keretén belül többek között épület tető felújítást, csatorna és víz bekötést, elektromos fővezetékek cseréjét, kémény átépítését, lakások teljeskörű felújítását, fűtés korszerűsítést is végez. Minden más karbantartási feladat a bérlőt terheli, figyelemmel a szerződésében foglaltakra. Amennyiben ezen munkálatokat a Zrt. végzi el, akkor azt a bérlőnek ki kell fizetnie.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján minden év október 31. napjáig elvégzi a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérlőinek tekintetében a szociális és költségelven meghatározott lakbérre való jogosultság felülvizsgálatát.

Fenti rendelet alapján évente legalább egy alkalommal bérleményellenőrzést tart az Önkormányzat tulajdonát képező lakásingatlanokban, melyet a bérlő köteles tűrni.

A lakások esetében a Zrt. az Ingatlankezelési Igazgatóságán belül működő Lakásgazdálkodási Csoport az önkormányzat lakásgazdálkodással kapcsolatos döntéseit hajtja végre.

A nem lakás célú bérleményekkel való gazdálkodást a Zrt. az Önkormányzat és a Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján végzi. Ezeket a bérleményeket az önkormányzati megnevezések helyett – nem lakás célú bérlemény, helyiség -, inkább üzleti ingatlanoknak nevezzük, mely jobban tükrözi, hogy ezen önkormányzati ingatlanok bérbe adását a Zrt. mint profitorientált ingatlanpiaci szereplő végzi. Az üzleti ingatlanok köre az üzlethelyiségtől a raktárnak, irodának, ipari tevékenységre alkalmas épületen keresztül a beépítetlen telkekig terjed.

A társasház-kezelés szintén üzleti alapon működő, a társasházak közös képviseletét ellátó tevékenység. A néhány albetétet tartalmazó társasháztól a toronyházakban akár több száz albetétből álló társasházak kezelését, közös képviseletének ellátását végzik a Zrt. Társaság Társasház-kezelési Csoportján dolgozó kollégák.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére több ok miatt is sor kerülhet. A bérlő felajánlhatja, hogy megveszi a bérelt ingatlant, vagy az önkormányzat valamilyen ok miatt dönt az értékesítésről. Sok esetben a Zrt. tesz javaslatot a gazdaságosan fel nem újítható, üresen álló lakások, üzleti ingatanok értékesítésére. Az értékesítésről szóló döntést az önkormányzat hozza, a döntés után az értékesítés lebonyolítását a Zrt.-n belül az elidegenítési és vagyonnyilvántartási feladatokat ellátó végzi.

A Zrt. fő tevékenységei mellett a Műszaki Igazgatóság végzi az Önkormányzat és a Zrt. között létrejött szerződés szerint az önkormányzati ingatlanok többségének felújítását, karbantartását, a Követeléskezelési Csoport eljár az Önkormányzat és a Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok fizetni nem akaró bérlőivel szemben. A Gazdasági Igazgatóság végzi az Önkormányzat és a Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának számlázását, a közműdíjak továbbszámlázását, elkészíti az Önkormányzat és a Zrt. közötti pénzügyi elszámolásokat.

A tevékenységünk során törekszünk az Önkormányzat, mint a Zrt. tulajdonosának érdekeit szem előtt tartó, átlátható és a jogszabályok adta kereteken belül a lehető leggyorsabb munkavégzésre.

A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK:

Lakásbérlet:

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19424.234472)

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed3dr2eo7dt8ee7em0cj1bx4bw9bz6cd5cb8cd9e)

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg4ed5dr4eo3dt2ee7em2cj1bx0by1by6cc7ce4bz7d)

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2003. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről

(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg6ed7dr0eo9dt0ee9em2cj5by2bx5cf6bx1ca8e)

Helyiségbérlet:

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény:
(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19424.314676

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed3dr2eo7dt8ee7em0cj1bx4bw9bz6cd5cb8cd9e

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed3dr8eo5dt2ee9em8cj5by2bw7by0cd9bx4bw9i

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. (VI.26.) önkormányzati rendelete az egyes közszolgáltatási díjaknak a lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed2dr5eo6dt3ee2em5cj6bx7by4bz5cf4cf3ce2n

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg3ed2dr9eo4dt3ee4em5cj4bx1bw0bx9ca6bx3i

Nyugdíjasház:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete a Nyugdíjasházban levő lakások bérletéről

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg4ed9dr0eo3dt2ee1em0cj1bz8bz9bw0ca1by4bz1l)

Ingatlanértékesítés:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.322952

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed3dr2eo7dt8ee7em0cj1bx4bw9bz6cd5cb8cd9e

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelete a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed1dr0eo1dt4ee9em8cj7ce8bx7bz4ca5cb0i

Társasházkezelés:

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76415.287078)

A Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát elérheti itt:
SzMSz (letölthető PDF)

Szakértői szintek

Adatkezelési tájékoztató

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az adott közérdekű adat közlésében a szerv nem érintett.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

 • A működés kereteinek kialakítása és fenntartása
 • Kapcsolattartás az Önkormányzattal
 • A Társaság tevékenységének irányítása, szervezése, ellenőrzése
 • Központosított feladatok
 • A közszolgáltatás szerződés alapján végzett tevékenységek

Beruházás                                                                 

 • Az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében való közreműködés
 • Lakások, lakóházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása
 • A Társaság ingatlanjainak karbantartása
 • Ingatlan fejlesztés, beruházás
 • Egyéb ilyen jellegű feladatok

Ingatlangazdálkodás                                                             

 • Lakásgazdálkodás
 • Vagyonhasznosítás
 • Helyiség gazdálkodás
 • Szerződéskötés
 • Bérlemény ellenőrzés
 • Díjbeszedés és behajtás
 • Társasházak kezelése
 • Tisztán önkormányzati tulajdonú épületek kezelése, üzemeltetése
 • Nyilvántartási és pénzügyi feladatok

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Ingatlankezelés:

ONING: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (lakás és helyiség) nyilvántartása, mely tartalmazza az egyes albetétek, bérlők, tulajdonosok, archív tulajdonosok alapadatait, a bérlői és tulajdonosi fizetési kötelezettségeket, szerződéseket és a bérleményellenőrzést.

Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény, valamint a szerv Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.

Az adatok forrása az ügyfelek által benyújtott iratok, valamint a tulajdonos önkormányzat által továbbított iratok adattartalma, melyek adott ügytípustól függően a hatályos jogszabályok alapján keletkeznek és kerülnek továbbításra.

 

Pénzügy:

SALDO: Könyvelés, bérszámfejtés, pénzügyi feladatok, pénztári funkciók, ingatlanok tárgyi eszközkénti nyilvántartása, számlázási, befizetési, bérfizetési és leltározási feladatok ellátására.

Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény, valamint a szerv Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.

Az adatok forrása az ügyfelek szerződése, a munkavállalók adatai, munkaszerződések, megbízási szerződések, vállalkozói szerződések.

 

LAKBER: lakás bérlők nyilvántartása, lakbér számlázása, befizetett lakbérek lekönyvelése, egyenlegek nyilvántartása.

Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény, valamint a szerv Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.

Az adatok forrása a lakásbérlők szerződése, szerződéshez kapcsolódó felmondások, a korábban szerződéssel rendelkező lakáshasználók adatai.

 

 

NEMLAK: helyiség bérlők nyilvántartása, helyiségbérleti díjak számlázása, befizetett helyiségbérleti díjak könyvelése

egyenlegek nyilvántartása.

Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény, valamint a szerv Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.

Az adatok forrása a helyiségbérlők szerződése, szerződéshez kapcsolódó felmondások, a korábban szerződéssel rendelkező helyiséghasználók adatai.

 

ALHIR: részletfizetéssel elidegenített lakások vételár részleteinek könyvelése, hátralék nyilvántartása.

Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény, valamint a szerv Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.

Az adatok forrása a vevői szerződések.

 

Társasházkezelés:

Net-H@z: társasházak alapadatai, kiadásai, bevételei, valamint albetétek, tulajdonosok, archív tulajdonosok alapadatai és tulajdonosi kötelezettségek, befizetések.

Az adatkezelés időtartamát az Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.

Az adatok forrása a társasházi alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, közgyűlési határozatok.

 

 

TARS (kivezetés alatt): társasházak alapadatai, kiadásai, bevételei, valamint albetétek, tulajdonosok, archív tulajdonosok alapadatai és tulajdonosi kötelezettségek, befizetések.

Az adatkezelés időtartamát az Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.

Az adatok forrása a társasházi alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, közgyűlési határozatok.

 

Iktató:

IKTAT, IRATTAR: Bejövő és kimenő levelek, e-mailek iktatása nyilvántartása, irattárazott dokumentumok nyilvántartása

Az adatkezelés célja a beérkezett papír alapú és elektronikus iratok jogszabályok szerinti érkeztetése, iktatása, az iratok őrzésének, az adatállomány megőrzésének a biztosítása, kereshetővé tétele, iratárazása majd selejtezése.

Az adatkezelés időtartamát az Adatkezelési Tájékoztató szabályozza.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Összes hír A Hirdetmények mindig az adott tartalmú cikkhez csatolt fájlként kapcsolódnak.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Összes hír

A PALOTA-HOLDING Zrt. 2020. évi közbeszerzések

A PALOTA-HOLDING Zrt. 2021. évi közbeszerzések

A Pályázatok mindig az adott tartalmú témakörhöz (pl.: lakáspályázat: lakások bérbeadása) és cikkhez csatolt fájlként kapcsolódnak.

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt-re is vonatkozó KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Tájékoztató levél a közbeszerzési szabályzattal kapcsolatosan

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2017. évi közbeszerzések

” PH karbantartási és felújítási munkák a 2017″

Bontási jegyzőkönyv – PH karbantartás és felújítási munkák 2017

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2015. évi közbeszerzések

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” PH Villany 2015-2017″
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. június 28. 9.00 óra.
A közbeszerzés folyamatban van.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” PH karbantartások 2015-2016″
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. június 17. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződéseket megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások nyílászáróinak cseréje 2015 “
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. április 28. 8.30 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Átalányáras vállalkozási szerződés a Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítási munkálataira “
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. március 17. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződéseket megkötöttük.

 

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2014. évi közbeszerzések

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Budapest Főváros XV. kerület, Pázmány Péter u. 41. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú épületrészének (egykori Orgonagyár) bontása, a keletkező hulladékok elszállítása, továbbá a terület”
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. január 22. 15.30 óra.
A közbeszerzés eredménytelenül zárult.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Átalányáras vállalkozási szerződés a Budapest Főváros, XV. kerület, Eötvös u. 123/b. sz. (86945 hrsz.) ingatlanon lévő 8 lakásos lakóépület átalakítására – I. ütem 
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. január 22. 15.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevőjével a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Palota Holding bontási munkáinak elvégzése 
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. október 31. 9.00 óra.
A közbeszerzés részben eredménnyel zárult, amelynek keretében az egyik részajánlat nyertes ajánlattevőjével a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Átalányáras vállalkozási szerződés a Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások (a továbbiakban: lakások) felújítási munkálataira.”
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. július 25. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a részajánlatok nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Vállalkozási keretszerződés a Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek (a továbbiakban: helyiség) folyamatos villanyszerelési hibaelhárítási, karbantartási, részleges felújítási, teljes felújítási munkálataira.”
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. július 8. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

 

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2013. évi közbeszerzések

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:: 
(KÉ-23997/2013.10.24., Közlöny: 152./2013.)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló, helyileg a Budapest, XV. kerület Kontyfa u. 2-8. sz. alatti társasház földszintjén lévő üzlethelyiségek átalakításához kapcsolódó homlokzati és belső munkáira, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 7-2013. Kontyfa u. 2-8. sz. alatti helyiségek felújítása, átalakítása) 

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. február 14. 11.00 óra.

A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:: 
(KÉ-21706/2013.10.24., Közlöny: 141./2013.)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló újpalotai panellakások külső nyílászáróinak cseréjére, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 6-2013. Nyílászárók cseréje) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. január 14. 11.00 óra.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:: 
(KÉ-19151/2013.10.24., Közlöny: 126./2013., KÉ-22584/2013.12.06.)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló épületek, épületrészek bontására, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 5-2013. Épületek, épületrészek bontása) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. december 20. 11.00 óra.

A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló lakások (XV. Zsókavár u.46-62.) külső nyílászáróinak cseréjére, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 4-2013. Nyílászárók) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. július 27. 11.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás: 
(KÉ-8536/2013.05.29. Közlöny: 62./2013., KÉ-9804/2013.07.01.)

” A Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló hozzávetőleg 50 db lakás villanyszerelési felújítási munkáira az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 3-2013. Lakások villanyszerelési felújítása) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. július 15. 11.00 óra. módosult 2013 augusztus 5.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

 

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:
(KÉ-1392/2013.01.28. Közlöny: 12./2013.)

” A Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló egybefüggő, 3 db. szolgáltató épület bontására, acélszerkezetek bontására az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 2-2013. Szolgáltató épületek bontása) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. március 18. 11.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló lakások villanyszerelési munkálataira (Felújítás II. ütem), az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 1-2013. Felújítás II. ütem) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. január 30. 11.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a részajánlatok nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatigényléssel kapcsolatos hivatalos információkat megtalálja itt:

www.naih.hu

https://www.naih.hu/files/Infoszab_tajekoztato_2018_06_30.pdf

Cím: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.

Telefon: +36 1 414 7100, +36 1 414 7101, +36 1 414 7102, +36 1 414 7105,

Fax: +36 1 414 7104

E-mail: info@palotah.hu

Webcím: www.palotah.hu

Vezető: Száray Lóránt vezérigazgató

Vezető elérhetőségei: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.

Telephelyek: 1158 Budapest, Ady E. utca 10.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfő: 13.30 – 18.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 11.30

Az adatvédelmi megbízott elérhetőségei:

Név: Dr. Gyimesi Kende
Cím: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
E-mail cím: adatvedelem@palotah.hu
Telefon:  +36 1 414 71 06

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

[collapse]
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves Beszámoló – 2022 (letölthető pdf)

Tulajdonosi határozat – 2022 (letölthető pdf)

Éves Beszámoló – 2021 (letölthető pdf)

Tulajdonosi határozat – 2021 (letölthető pdf)

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A 2020-as évben:

Átlagos statisztikai létszám: 72 fő

Teljes bérköltség járulékokkal: 388 538 238 Ft.

Bokor István Béla Vezérigazgató: 1.100.000 Ft/hó

Átlagos bruttó bér: 320 431 Ft/hó

FB tagok díjazása: bruttó 3 960 eFt

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2018-2019. évi szerződések.

2020. évi szerződések.

2021. évi szerződések.

2022. évi szerződések.

 

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt-re is vonatkozó KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Tájékoztató levél a közbeszerzési szabályzattal kapcsolatosan

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2017. évi közbeszerzések

” PH karbantartási és felújítási munkák a 2017″

Bontási jegyzőkönyv – PH karbantartás és felújítási munkák 2017

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2015. évi közbeszerzések

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” PH Villany 2015-2017″
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. június 28. 9.00 óra.
A közbeszerzés folyamatban van.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” PH karbantartások 2015-2016″
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. június 17. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződéseket megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások nyílászáróinak cseréje 2015 “
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. április 28. 8.30 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Átalányáras vállalkozási szerződés a Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítási munkálataira “
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. március 17. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződéseket megkötöttük.

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2014. évi közbeszerzések

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Budapest Főváros XV. kerület, Pázmány Péter u. 41. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú épületrészének (egykori Orgonagyár) bontása, a keletkező hulladékok elszállítása, továbbá a terület”
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. január 22. 15.30 óra.
A közbeszerzés eredménytelenül zárult.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Átalányáras vállalkozási szerződés a Budapest Főváros, XV. kerület, Eötvös u. 123/b. sz. (86945 hrsz.) ingatlanon lévő 8 lakásos lakóépület átalakítására – I. ütem 
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. január 22. 15.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevőjével a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Palota Holding bontási munkáinak elvégzése 
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. október 31. 9.00 óra.
A közbeszerzés részben eredménnyel zárult, amelynek keretében az egyik részajánlat nyertes ajánlattevőjével a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Átalányáras vállalkozási szerződés a Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások (a továbbiakban: lakások) felújítási munkálataira.”
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. július 25. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a részajánlatok nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Vállalkozási keretszerződés a Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek (a továbbiakban: helyiség) folyamatos villanyszerelési hibaelhárítási, karbantartási, részleges felújítási, teljes felújítási munkálataira.”
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. július 8. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2013. évi közbeszerzések

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:: 
(KÉ-23997/2013.10.24., Közlöny: 152./2013.)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló, helyileg a Budapest, XV. kerület Kontyfa u. 2-8. sz. alatti társasház földszintjén lévő üzlethelyiségek átalakításához kapcsolódó homlokzati és belső munkáira, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 7-2013. Kontyfa u. 2-8. sz. alatti helyiségek felújítása, átalakítása) 

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. február 14. 11.00 óra.

A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:: 
(KÉ-21706/2013.10.24., Közlöny: 141./2013.)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló újpalotai panellakások külső nyílászáróinak cseréjére, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 6-2013. Nyílászárók cseréje) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. január 14. 11.00 óra.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:: 
(KÉ-19151/2013.10.24., Közlöny: 126./2013., KÉ-22584/2013.12.06.)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló épületek, épületrészek bontására, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 5-2013. Épületek, épületrészek bontása) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. december 20. 11.00 óra.

A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló lakások (XV. Zsókavár u.46-62.) külső nyílászáróinak cseréjére, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 4-2013. Nyílászárók) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. július 27. 11.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás: 
(KÉ-8536/2013.05.29. Közlöny: 62./2013., KÉ-9804/2013.07.01.)

” A Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló hozzávetőleg 50 db lakás villanyszerelési felújítási munkáira az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 3-2013. Lakások villanyszerelési felújítása) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. július 15. 11.00 óra. módosult 2013 augusztus 5.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:
(KÉ-1392/2013.01.28. Közlöny: 12./2013.)

” A Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló egybefüggő, 3 db. szolgáltató épület bontására, acélszerkezetek bontására az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 2-2013. Szolgáltató épületek bontása) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. március 18. 11.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló lakások villanyszerelési munkálataira (Felújítás II. ütem), az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 1-2013. Felújítás II. ütem) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. január 30. 11.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a részajánlatok nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A PALOTA-HOLDING Zrt. 2020. évi közbeszerzések

A PALOTA-HOLDING Zrt. 2021. évi közbeszerzések

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt-re is vonatkozó KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Tájékoztató levél a közbeszerzési szabályzattal kapcsolatosan

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2017. évi közbeszerzések

” PH karbantartási és felújítási munkák a 2017″

Bontási jegyzőkönyv – PH karbantartás és felújítási munkák 2017

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2015. évi közbeszerzések

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” PH Villany 2015-2017″
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. június 28. 9.00 óra.
A közbeszerzés folyamatban van.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” PH karbantartások 2015-2016″
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. június 17. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződéseket megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások nyílászáróinak cseréje 2015 “
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. április 28. 8.30 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Átalányáras vállalkozási szerződés a Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások felújítási munkálataira “
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. március 17. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződéseket megkötöttük.

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2014. évi közbeszerzések

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Budapest Főváros XV. kerület, Pázmány Péter u. 41. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú épületrészének (egykori Orgonagyár) bontása, a keletkező hulladékok elszállítása, továbbá a terület”
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. január 22. 15.30 óra.
A közbeszerzés eredménytelenül zárult.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Átalányáras vállalkozási szerződés a Budapest Főváros, XV. kerület, Eötvös u. 123/b. sz. (86945 hrsz.) ingatlanon lévő 8 lakásos lakóépület átalakítására – I. ütem 
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2015. január 22. 15.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében az ajánlat nyertes ajánlattevőjével a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Palota Holding bontási munkáinak elvégzése 
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. október 31. 9.00 óra.
A közbeszerzés részben eredménnyel zárult, amelynek keretében az egyik részajánlat nyertes ajánlattevőjével a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Átalányáras vállalkozási szerződés a Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások (a továbbiakban: lakások) felújítási munkálataira.”
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. július 25. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a részajánlatok nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

” Vállalkozási keretszerződés a Budapest Főváros, XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek (a továbbiakban: helyiség) folyamatos villanyszerelési hibaelhárítási, karbantartási, részleges felújítási, teljes felújítási munkálataira.”
Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. július 8. 9.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
2013. évi közbeszerzések

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:: 
(KÉ-23997/2013.10.24., Közlöny: 152./2013.)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló, helyileg a Budapest, XV. kerület Kontyfa u. 2-8. sz. alatti társasház földszintjén lévő üzlethelyiségek átalakításához kapcsolódó homlokzati és belső munkáira, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 7-2013. Kontyfa u. 2-8. sz. alatti helyiségek felújítása, átalakítása) 

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. február 14. 11.00 óra.

A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:: 
(KÉ-21706/2013.10.24., Közlöny: 141./2013.)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló újpalotai panellakások külső nyílászáróinak cseréjére, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 6-2013. Nyílászárók cseréje) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2014. január 14. 11.00 óra.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:: 
(KÉ-19151/2013.10.24., Közlöny: 126./2013., KÉ-22584/2013.12.06.)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló épületek, épületrészek bontására, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 5-2013. Épületek, épületrészek bontása) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. december 20. 11.00 óra.

A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló lakások (XV. Zsókavár u.46-62.) külső nyílászáróinak cseréjére, az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 4-2013. Nyílászárók) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. július 27. 11.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás: 
(KÉ-8536/2013.05.29. Közlöny: 62./2013., KÉ-9804/2013.07.01.)

” A Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló hozzávetőleg 50 db lakás villanyszerelési felújítási munkáira az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 3-2013. Lakások villanyszerelési felújítása) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. július 15. 11.00 óra. módosult 2013 augusztus 5.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Nyílt, nemzeti közbeszerzési hirdetménnyel indított beszerzési eljárás:
(KÉ-1392/2013.01.28. Közlöny: 12./2013.)

” A Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló egybefüggő, 3 db. szolgáltató épület bontására, acélszerkezetek bontására az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 2-2013. Szolgáltató épületek bontása) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. március 18. 11.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Meghívásos, nemzeti közbeszerzési hirdetmény nélkül indított beszerzési eljárás: 
(értékhatár alatti)

“Vállalkozási szerződés a Budapest, XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló lakások villanyszerelési munkálataira (Felújítás II. ütem), az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint
(PH 1-2013. Felújítás II. ütem) “

Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2013. január 30. 11.00 óra.
A közbeszerzés eredménnyel zárult, amelynek keretében a részajánlatok nyertes ajánlattevőivel a vállalkozási szerződést megkötöttük.

Közadatkeresőre mutató felületrész

Egységes Közadatkereső Rendszer

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Info tv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

A közérdekű adatigénylés szabályainak leírása

A közérdekű adatigényléssel kapcsolatos hivatalos információkat megtalálja itt:

www.naih.hu

https://www.naih.hu/files/Infoszab_tajekoztato_2018_06_30.pdf

Éves beszámolók

Adatkezelési tájékoztatók

Vezetői önéletrajzok

 

Vezetői vagyonnyilatkozatok

Feltöltés alatt…

 

Scroll Up

Új weboldal készül!

A Palota-Holding Zrt. és a Répszolg Nonprofit Kft. egyesítése tette szükségessé az új weboldal kialakítását, ahol az eddigi összes hasznos információ elérhető lesz majd.

Munkatársaink már intenzíven dolgoznak az eddigi honlapok tartalmainak átdolgozásán, a struktúra kialakításán a Nektonik webdesign tervezőivel. Az új weboldal elérhetősége nem változik, de kinézetben és funkcionalitásában frissül a könnyebb kezelhetőség érdekében.