Kertészeti GY.I.K.

Kihez forduljak, ha fakivágás igényem van?

Elsősorban a fa pontos helyét kell meghatározni. Abban az esetben, ha az elkerített telekrészen belül nőtt a fa, az ingatlan kezelője felé kell bejelentést tenni. Ellenben, ha a ház előtt vagy annak közvetlen környezetében, közterületen áll a fa, akkor a kerületi zöldfenntartó cég számára kell jelezni a fakivágási igényt.

a)     Az ingatlan előtt, közterületen –a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormány rendelet- előírja, hogy minden esetben (kivéve a teljesen kiszáradt fát) fakivágási engedélykérelmet kell benyújtani. Balesetveszélyes fánál, sürgős kivágással utólagos fakivágási bejelentés tehető. Fakivágási kérelem, a pontos cím megnevezésével és/vagy helyszíni fotóval a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. központi email címére küldhető: titkarsag@repszolgxv.hu

b)     Önkormányzati tulajdonú ingatlan, valamint társasház belső udvarán álló fájának kivágási kérelme a pontos cím megnevezésével és/vagy helyszíni fotóval a Palota-Holding Zrt. központi email címére küldhető: info@palotah.hu

Kihez forduljak, ha fagallyazás igényem van?

Elsősorban a fa pontos helyét kell meghatározni. Abban az esetben, ha az elkerített telekrészen belül nőtt a fa, az ingatlan kezelője felé kell bejelentést tenni. Ellenben, ha a ház előtt vagy annak közvetlen környezetében, közterületen áll a fa, akkor a kerületi zöldfenntartó cég számára kell jelezni a fagallyazási igényt.

a)     A közterületi zöldfelület kezelést a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. végzi, beleértve a fák gallyazását is. A fák gallyazása a növekedési időszak kezdetén, márciusban kezdődik, és egészen októberig tart. A köztes időszakokban csak a nagymértékben leromlott állapotú, balesetveszélyes fák, továbbá a viharkárok vagy egyéb káresemények utáni faegyedek gallyazása történik. Fagallyazási kérelem közterületen álló fa esetében, a pontos cím megnevezésével és/vagy helyszíni fotóval a társaság központi email címére küldhető: titkarsag@repszolgxv.hu

b)     Önkormányzati tulajdonú ingatlan, valamint társasház belső udvarán álló fájának gallyazási kérelme a pontos cím megnevezésével és/vagy helyszíni fotóval a Palota-Holding Zrt. központi email címére küldhető: info@palotah.hu

Kihez forduljak, ha faültetés igényem van?

A kerületi parkokban, utcákon és közterületeken a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. végzi a faültetéseket. Évente két ültetési időszak van, a tavaszi és az őszi. A faültetési helyek mindkét időszak előtt az önkormányzattal egyeztetve kerülnek kijelölésre. Elsősorban a fakivágások utáni kötelező pótlásokat kell teljesíteni, majd a faültetési kérelmek megvizsgálása és az üres fahelyek felvételezése történik. Faültetési kérelem, a pontos cím megnevezésével és/vagy helyszíni fotóval a társaság központi email címére küldhető: titkarsag@repszolgxv.hu

Kihez forduljak, ha a szomszédomban lévő üres telek gyomos, elhanyagolt?

Bejelentés a pontos cím megnevezésével és/vagy helyszíni fotóval az önkormányzat Hatósági Főosztályára, annak központi email címére küldhető: hatosagifoosztaly@bpxv.hu

A bejelentést követően a hatóság szólítja fel az ingatlan, vagy területrész tulajdonosát a gyommentesítés elvégzésére.  Önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében cégünk a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével végzi a terület rendezését.

 

Kihez forduljak, ha a szomszédomban lévő üres telekre illegális hulladékot hordanak?

Bejelentés a pontos cím megnevezésével és/vagy helyszíni fotóval az önkormányzat Hatósági Főosztályára, annak központi email címére küldhető: hatosagifoosztaly@bpxv.hu

A bejelentést követően a hatóság szólítja fel az ingatlan, vagy területrész tulajdonosát az illegális hulladék elszállítására.  Önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében cégünk a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével végzi a felhalmozott hulladék elszállítását.

Kihez forduljak, ha a szomszédomban parlagfű van?

Bejelentés a pontos cím megnevezésével és/vagy helyszíni fotóval az önkormányzat Hatósági Főosztályára, annak központi email címére küldhető: hatosagifoosztaly@bpxv.hu

A bejelentést követően a hatóság szólítja fel az ingatlan tulajdonosát a parlagfű levágására.

Kinek a feladata az általános kertfenntartási munkák elvégzése önkormányzati ingatlanok és társasházak esetében?

Önkormányzati bérlakások, társasházak esetében, a saját bérlemény előtti folyósót, járdát, kertrészt a lakás használójának kell tisztán tartania. Kerti zöldhulladék csak a biológiailag lebomló, FKF logós zsákokban gyűjthető, melyeket az FKF Nonprofit Zrt. szállít el. A zsákokba kizárólag:

  • lomb,
  • fa- és bokornyesedék,
  • nyírt fű,
  • és gyom helyezhető el.

A vállalat weboldalán tájékozódhatnak a zsákokat értékesítő helyek címlistájáról, valamint a lakókörzetre érvényes elszállítási napokról.

Amennyiben bejelentés érkezik, vagy ellenőrzés során a közös területek, épület előtti járda szakasz rendje, tisztasága nem megfelelő, azt a Palota-Holding Zrt. rendezi és annak költségét a bérlőknek, a bérlemények arányában kiszámlázza.

Kertfenntartás szolgáltatásunkat társasházak igénybe vehetik?

Kertkarbantartás szolgáltatásunkat társasházak igénybe vehetik. A közös képviselő által, írásban benyújtott igényeikre árajánlatot készítünk, és megrendelés esetén a vállalásban szereplő kerti munkákat szerződésszerűen elvégezzük.

Ha társasházban élek lehet-e saját kertrészem?

A társasházi telek osztatlan közös tulajdon, de nem szokatlan, hogy a lakók egymás közt széttagolják kisebb udvarrészekre és ezeket az egyes „tulajdonosok” kizárólagos használatába adják. Vagyis mindenkinek van egy kis kertje, amit művelhet, gondoskodik az ott élő növényekről, nyírja a füvet és egyéb kertrendezési munkákat végez. Ideális esetben a parcellákról helyszínrajz is készül, amit bele foglalnak a társasház alapító okiratába.

Ha társasházban élek kivághatom azt a fát, ami az ablakom előtt nő és zavar a kilátásban, vagy árnyékot vet a lakásomra?

A társasházi telek osztatlan közös tulajdon. Előfordul, hogy a lakók egymás közt széttagolják kisebb udvarrészekre és ezeket az egyes „tulajdonosok” kizárólagos használatába adják, azonban az elkerített telekrész ettől még nem a saját tulajdonunk, az ott élő fásszárú növények felett sem rendelkezhetünk. Tehát tulajdonjogunk nincs, csupán használati jogunk van. Ha szándékunkban áll kivágni egy fát a ránk bízott kertrészen, mint a közös tulajdon része, erről a közgyűlés hivatott dönteni.

Scroll Up

Új weboldal készül!

A Palota-Holding Zrt. és a Répszolg Nonprofit Kft. egyesítése tette szükségessé az új weboldal kialakítását, ahol az eddigi összes hasznos információ elérhető lesz majd.

Munkatársaink már intenzíven dolgoznak az eddigi honlapok tartalmainak átdolgozásán, a struktúra kialakításán a Nektonik webdesign tervezőivel. Az új weboldal elérhetősége nem változik, de kinézetben és funkcionalitásában frissül a könnyebb kezelhetőség érdekében.