Cím:1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
Telefon:+36 1 414 7100
 +36 1 414 7101
 +36 1 414 7102
 +36 1 414 7105
 Műszaki hiba esetén: +36 30 894 8460
Fax:+36 1 414 7104
E-mail:info@palotah.hu
Webcím:www.palotah.hu
Vezető:

Bokor István Béla vezérigazgató

Vezető elérhetősége:1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
Telephelyek:1158 Budapest, Ady E. utca 10.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai:

Cégjegyzésre jogosult önéllóan: Bokor István Béla vezérigazgató.

Vezető:

Bokor István Béla vezérigazgató

Vezető javadalmazása:Személyi alapbére:
 A munkaviszony időtartama:
Felügyelőbizottsági tagok:Varga András István, Felügyelőbizottság elnöke
Havi tiszteletdíja:200.000 Ft
 A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.
 A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.
 Gugyella János
Havi tiszteletdíja:150.000 Ft
 A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.
 A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.
 Barkóczi Bianka, Felügyelőbizottság tagja
Havi tiszteletdíja:150.000 Ft
 A tiszteletdíjon felül egyéb járandósága nincs.
 A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeni juttatás nincs kikötve.

Adatvédelem