Bemutatkozás

 

A Palota-Holding Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) fő tevékenységi köre az ingatlan- és vagyonkezelés.

 

A PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Zrt.) a Tulajdonos BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT-tal (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Megbízási Szerződéses jogviszony keretei között végzi a szerződésben meghatározott feladatokat, mely összhangban van az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott feladatokkal, és anyagi lehetőségekkel.

A Zrt. fő tevékenységi köre az ingatlan- és vagyonkezelés.

A pénzügyi finanszírozás tervszámait az Önkormányzat költségvetése és a Zrt. Üzleti Terve tartalmazza.

 

A Zrt.:

1992.január 1.-jétől kezeli az önkormányzati lakásokat, és nem lakás célú helyiségeket.

Végrehajtja a bérleményekkel kapcsolatos önkormányzati döntéseket.

Számlázza és beszedi az Önkormányzatot megillető bérleti díjakat, közös költséget, valamint a külön szolgáltatási díjakat.

2005. évtől végzi az Önkormányzat tulajdonában lévő albetétek bérlői távfűtési díjhátralékának kezelési, behajtási tevékenységét.

Ellátja az önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos feladatokat, nyilvántartja a részletfizetéseket.

Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott előirányzatok szerint a kezelésében lévő ingatlanokon felújítási és karbantartási tevékenységet lát el. Ennek keretén belül többek között épület tető felújítást, csatorna és víz bekötést, elektromos fővezetékek cseréjét, kémény átépítését, lakások teljeskörű felújítását, fűtés korszerűsítést is végez. Minden más karbantartási feladat a bérlőt terheli, figyelemmel a szerződésében foglaltakra. Amennyiben ezen munkálatokat a Zrt. végzi el, akkor azt a bérlőnek ki kell fizetnie.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján minden év október 31. napjáig elvégzi a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérlőinek tekintetében a szociális és költségelven meghatározott lakbérre való jogosultság felülvizsgálatát.

Fenti rendelet alapján évente legalább egy alkalommal bérleményellenőrzést tart az Önkormányzat tulajdonát képező lakásingatlanokban, melyet a bérlő köteles tűrni.

A lakások esetében a Zrt. az Ingatlankezelési Igazgatóságán belül működő Lakáskezelési Osztály az önkormányzat lakásgazdálkodással kapcsolatos döntéseit hajtja végre.

A nem lakás célú bérleményekkel való gazdálkodást a Zrt. az Önkormányzat és a Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés alapján végzi. Ezeket a bérleményeket az önkormányzati megnevezések helyett – nem lakás célú bérlemény, helyiség -, inkább üzleti ingatlanoknak nevezzük, mely jobban tükrözi, hogy ezen önkormányzati ingatlanok bérbe adását a Zrt. mint profitorientált ingatlanpiaci szereplő végzi. Az üzleti ingatlanok köre az üzlethelyiségtől a raktárnak, irodának, ipari tevékenységre alkalmas épületen keresztül a beépítetlen telkekig terjed.

A társasház-kezelés szintén üzleti alapon működő, a társasházak közös képviseletét ellátó tevékenység. A néhány albetétet tartalmazó társasháztól a toronyházakban akár több száz albetétből álló társasházak kezelését, közös képviseletének ellátását végzik a Zrt. Társaság Társasház-kezelési Csoportján dolgozó kollégák.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére több ok miatt is sor kerülhet. A bérlő felajánlhatja, hogy megveszi a bérelt ingatlant, vagy az önkormányzat valamilyen ok miatt dönt az értékesítésről. Sok esetben a Zrt. tesz javaslatot a gazdaságosan fel nem újítható, üresen álló lakások, üzleti ingatanok értékesítésére. Az értékesítésről szóló döntést az önkormányzat hozza, a döntés után az értékesítés lebonyolítását a Zrt.-n belül az elidegenítési és vagyonnyilvántartási feladatokat ellátó végzi.

A Zrt. fő tevékenységei mellett a Műszaki Igazgatóság végzi az Önkormányzat és a Zrt. között létrejött szerződés szerint az önkormányzati ingatlanok többségének felújítását, karbantartását, a Követeléskezelési Csoport eljár az Önkormányzat és a Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok fizetni nem akaró bérlőivel szemben. A Gazdasági Igazgatóság végzi az Önkormányzat és a Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának számlázását, a közműdíjak továbbszámlázását, elkészíti az Önkormányzat és a Zrt. közötti pénzügyi elszámolásokat.

A tevékenységünk során törekszünk az Önkormányzat, mint a Zrt. tulajdonosának érdekeit szem előtt tartó, átlátható és a jogszabályok adta kereteken belül a lehető leggyorsabb munkavégzésre.

 

A Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát elérheti itt: LINK

 

Scroll Up

Új weboldal készül!

A Palota-Holding Zrt. és a Répszolg Nonprofit Kft. egyesítése tette szükségessé az új weboldal kialakítását, ahol az eddigi összes hasznos információ elérhető lesz majd.

Munkatársaink már intenzíven dolgoznak az eddigi honlapok tartalmainak átdolgozásán, a struktúra kialakításán a Nektonik webdesign tervezőivel. Az új weboldal elérhetősége nem változik, de kinézetben és funkcionalitásában frissül a könnyebb kezelhetőség érdekében.