A PALOTA-HOLDING Zrt. által nyilvánosan meghirdetett, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XV. ker. Páskomliget utca 50. szám alatt lévő,  18 m2 alapterületű helyiség üzleti célú bérbeadására kiírt pályázatról.

A 2023. október 4-én kiírt pályázati felhívásra a pályázat benyújtására meghatározott határidőig (2023. október 18. 16:00) egy pályázat érkezett.

Az Értékelő Bizottság 2023. október 19-én 11:00 órakor megtartotta a pályázat értékelését, mely formai és tartalmi szempontból is megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, ennek értelmében a Bizottság a pályázatot érvényesnek nyilvánította.

A pályázat eredménye

Az Értékelő Bizottság megállapította, hogy a Pályázati kiírás X/1. pontja alapján a Budapest XV. kerület, Páskomliget utca 50. szám alatt lévő, 18 m2 alapterületű helyiség bérbevételi jogát 1 év időtartamra, 54.000 Ft + áfa/hó bérleti díj fizetése mellett Kovács Tímea (1158 Budapest, Antalfa utca 13.) egyedüli pályázó nyerte el, cukrászati tevékenység céljából.