A PALOTA-HOLDING Zrt. által nyilvánosan meghirdetett, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XV. ker. Beller Imre utca 2. szám alatt lévő,  23 m2 alapterületű helyiség üzleti célú bérbeadására kiírt pályázatról.

A 2023. október 4-én kiírt pályázati felhívásra a pályázat benyújtására meghatározott határidőig (2023. október 18. 16:00) egy pályázat érkezett.

Az Értékelő Bizottság 2023. október 19-én 9:45 órakor megtartotta a pályázat értékelését, mely formai és tartalmi szempontból is megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, ennek értelmében a Bizottság a pályázatot érvényesnek nyilvánította.

A pályázat eredménye

Az Értékelő Bizottság megállapította, hogy a Pályázati kiírás X/1. pontja alapján a Budapest XV. kerület, Beller Imre utca 2. szám alatt lévő, 23 m2 alapterületű helyiség bérbevételi jogát 1 év időtartamra, 82.000 Ft + áfa/hó bérleti díj fizetése mellett Hegyi-Koczó Flóra Krisztina (1155 Budapest, Vasutasház utca 2.) egyedüli pályázó nyerte el, kozmetika, szépségszalon tevékenység céljából.