A PALOTA-HOLDING Zrt. által nyilvánosan meghirdetett, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló, Rákos út 76. szám alatt lévő, 72 m2 alapterületű helyiség üzleti célú bérbeadására kiírt pályázatról.

A 2023. szeptember 7-én kiírt pályázati felhívásra a pályázat benyújtására meghatározott határidőig (2023. szeptember 21. 16:00) egy pályázat érkezett.

Az Értékelő Bizottság 2023. szeptember 22-én 11:15 órakor megtartotta a pályázat értékelését, mely formai és tartalmi szempontból is megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, ennek értelmében a Bizottság a pályázatot érvényesnek nyilvánította.

A pályázat eredménye

Az Értékelő Bizottság megállapította, hogy a Pályázati kiírás X/2. pontja alapján a Budapest XV. kerület Rákos út 76. szám alatt lévő, 72 m2 alapterületű helyiség bérbevételi jogát 3 év határozott időtartamra, 130.000 Ft + áfa/hó bérleti díj fizetése mellett Resistance Kft. (1154 Budapest, Aulich Lajos utca 53.) egyedüli pályázó nyerte el, szépségszalon tevékenység céljából.