A PALOTA-HOLDING Zrt. által nyilvánosan meghirdetett, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat tulajdonában álló, Nyírpalota út 57. szám alatt lévő, 11 m2 alapterületű helyiség üzleti célú bérbeadására kiírt pályázatról.

A 2023. szeptember 7-én kiírt pályázati felhívásra a pályázat benyújtására meghatározott határidőig (2023. szeptember 21. 16:00) egy pályázat érkezett.

Az Értékelő Bizottság 2023. szeptember 22-én 10:30 órakor megtartotta a pályázat értékelését, mely formai és tartalmi szempontból is megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, ennek értelmében a Bizottság a pályázatot érvényesnek nyilvánította.

A pályázat eredménye

Az Értékelő Bizottság megállapította, hogy a Pályázati kiírás X/2. pontja alapján a Budapest XV. kerület Nyírpalota út 57. szám alatt lévő, 11 m2 alapterületű helyiség bérbevételi jogát 5 év határozott időtartamra, 43.551 Ft + áfa/hó bérleti díj fizetése mellett Rédeiné Bíró Anna Mária egyéni vállalkozó (1048 Budapest, Hajló utca 7. 1/2.) egyedüli pályázó nyerte el, kozmetikai tevékenység céljából.