SZERZŐDÉSKÖTÉS POSTAI SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VÉVE

0 Comments

SZERZŐDÉSKÖTÉS POSTAI SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VÉVE

Tájékoztatás már meglévő bérlőinkkel történő szerződéskötésre

Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk a COVID-19 vírus miatt kialakult járványhelyzetet kiemelt fontossággal kezeli és nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ügyfeleink és értelemszerűen munkatársainkkal kapcsolatban a megfertőződési kockázatokat minimálisra csökkentsük.

Ennek ellenére igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az országos veszélyhelyzet időtartama alatt is segíthessük Önöket ügyeik intézésében.

Fentiekre tekintettel Társaságunk ideiglenesen szünetelteti a személyes ügyfélfogadást, ezáltal a lakásbérleti szerződések helyben történő aláírását is.

A lakásbérleti szerződés aláírása, megkötése a veszélyhelyzet időtartama alatt postai szolgáltatást igénybe véve történik

az alábbiak szerint:

Társaságunk részéről kiküldött lakásbérleti szerződés-tervezet valamennyi példányát szíveskedjenek:

 

  1. minden oldalon szignózni,
  2. az utolsó oldalon a dátumot feltüntetni és a név felett aláírni, valamint
  3. a feltűntetett adatokkal ellátva tanúkkal aláíratni, továbbá
  4. a szerződés-tervezettel megküldött adatvédelmi nyilatkozatot kitölteni és aláírni.

Ezt követően az aláírt lakásbérleti szerződés minden példányát, valamint az adatvédelmi nyilatkozatot vissza kell juttatniuk részünkre:

 

postai úton a 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. címre,

vagy

személyesen a bejárat mellett lévő erre a célra rendszeresített urnába helyezve.

 

Fenti formában visszajuttatott lakásbérleti szerződéseket Társaságunk részéről Vezérigazgató Úr is dátummal ellátja, aláírja, tanúztatja, majd egy példányt tértivevényes postai úton megküldünk a Bérlő részére.

A részünkről visszaküldött, mindkét fél (Bérlő(k) és Bérbeadó) által is aláírt lakásbérleti szerződés birtokában Bérlőnek időpontot szüksége egyeztetnie Dr. Szihalmi László közjegyző irodájával (1152 Budapest, Illés Gyula u. 10. III. 310., telefon: 06-1/271-0080, 06-1/307-7418).

 

Fontos!

A lakásbérleti szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés közjegyzői okiratba foglalása. A közjegyzői okirat egy eredeti és egy másolati példányának Társaságunk részre történő 30 napon belüli átadásának elmaradása esetén a Bérlő jogcím nélküli lakáshasználóvá válik.

 

Bokor István Béla s.k.

  vezérigazgató

 

Categories:
Scroll Up