Bérlemény-ellenőrzések: közös érdek

0 Comments

A lakóközösség életét megkeserítőkkel, a jogszerűtlenül önkormányzati bérlakásban lakókkal vagy bérletidíj-hátralékot felhalmozó bérlőkkel szemben szigorúan és következetesen fellép a Palota Holding. A bérlemény-ellenőrzések is segítenek kiszűrni a renitens bérlőket.

 


A jogszabályok immár lehetővé teszik, hogy az önkormányzati bérlakások esetében a bérleményellen­őrzések során feltárt anomáliák szankcionálhatók legyenek, ami a legsúlyosabb esetben akár az együttműködésre képtelen bérlő kilakoltatásához is vezethet – tudta meg Bokor Istvántól, a Palota Holding vezérigazgatójától.
„Természetesen nem ez a cél, de társaságunk nem lehet túl toleráns azokkal a bérlőkkel, akik megsértik a békés egymás mellett élés alapvető szabályait, nem fizetik az amúgy igen kedvező bérleti díjat vagy jogosulatlanul tartózkodnak az önkormányzati lakásban” – emelte ki Bokor István.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Elmondható, hogy a palotai bérlőállomány túlnyomó többsége fegyelmezett, korrekt, együttműködő, vigyáz a számára kiutalt ingatlanra. Sajnos vannak azonban olyan szélsőséges esetek, ahol szigorúbb beavatkozás szükséges – tette hozzá a vezérigazgató.
Ilyen például, amikor a bérlő nem tartja be a közösségi szabályokat, és viselkedésével megmérgezi a lakókörnyezetében élők életét.
A Palota Holding a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a bérlői ne lehetetleníthessék el a lakóközösségek mindennapjait. Bokor István szerint joggal várható el minden bérlőtől, hogy a lakhatásukhoz kapott önkormányzati segítségért cserébe kulturáltan, a szomszédok zavarása nélkül éljék életüket. A vezérigazgató elmondta, szomorú tapasztalat, hogy egyesek ezt a jogos igényt semmibe veszik, ezért velük szemben a törvény teljes szigorával lépnek fel, és a szerződés felbontását kezdeményezik az ilyen bérlővel.
Az is szerződésbontást vonhat maga után, ha a bérlő nem vigyáz a kiutalt lakásra, lelakja azt, vagy az önkormányzati tulajdonú ingatlanban kárt okoz. Az ilyen magatartást nem tolerálja a Palota Holding, és ha a bérlő többszöri felszólításra sem tesz eleget a bérlemény állapotának rendezésére, a társaság ebben az esetben is szerződésbontást kezdeményez.
Ugyancsak a bérleti jogviszony felmondásával járhat, ha a bérlő nem fizet. Mint megtudtuk, kerületünk nincs rossz helyzetben a bérlakásokban élők kinnlevőségeinek tekintetében, a bérlőknek csak elenyésző hányada nem fizet. Az is kiderült, hogy a lakbérhátralék jelentős része régi, több évre nyúlik vissza. A lakbérhátralékosoknál a Palota Holding alaposan megvizsgálja, hogy a lakó önhibájából vagy esetleg önhibáján kívül került hátralékba. A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy megoldást találjanak a tartozás rendezésére. Szóba jöhet részletfizetési lehetőség, kisebb lakásba költözés, illetve a „büntetésként” kiszabott duplikált bérleti díjak elengedése. Ha azonban a bérlő nem mutat hajlandóságot az együttműködésre, visszaél – akár többszöri alkalommal – az önkormányzat által nyújtott segítséggel, akkor felbontják vele a szerződést, és elindítják a szükséges eljárást.
A társaság abban az esetben is nagyon következetesen jár el, ha a bérleményellenőrzés során jogszerűtlenül tartózkodó személyt talál az ingatlanban. Ez – mérlegelési lehetőség nélkül – a szerződés felbontását vonja maga után.
„A jogszabályi követelményeken túl a bérlemény-ellenőrzéseknek az egyik legfőbb célja, hogy a fent említett problémáknak elejét vegye.Törvényi előírás ugyanis, hogy az önkormányzati bérleményeket egy évben legalább egyszer ellen­őrizzék. A Palota Holding július közepéig a bérleményállomány több mint felét ellenőrizte, ami a koronavírus-járvány miatti időveszteséget figyelembe véve nem rossz arány. Év végéig egészen biztosan eleget tudunk tenni a kötelezettségünknek, és le tudjuk ellenőrizni a bérleményeket” – mondta zárásként Bokor István.

Categories:
Scroll Up

Új weboldal készül!

A Palota-Holding Zrt. és a Répszolg Nonprofit Kft. egyesítése tette szükségessé az új weboldal kialakítását, ahol az eddigi összes hasznos információ elérhető lesz majd.

Munkatársaink már intenzíven dolgoznak az eddigi honlapok tartalmainak átdolgozásán, a struktúra kialakításán a Nektonik webdesign tervezőivel. Az új weboldal elérhetősége nem változik, de kinézetben és funkcionalitásában frissül a könnyebb kezelhetőség érdekében.